ALINCIK TÜRBESİ
Bugün de gömü yapılan köy mezarlığının içindedir. 13. yüzyıl özellikleri gösteren türbede, kesme taş, moloz taş, tuğla ve çok sayıda Bizans dönemine ait devşirme malzemenin de kullanıldığı görülür. Kubbe örtülü, kare planlı yapının içinde üç büyük, iki küçük mezar bulunmaktadır.
43.01.DK.09
Enlem : 39.048452 -Boylam : 29.873702