IŞIKLAR TÜRBESİ -1 VE 2
Işıklar Köyü’nün güneyindeki tepe üzerinde bir hazire içinde yan yana iki türbe bulunmaktadır. Kitabesi bulunmayan türbelerden biri mimarî olarak 13. yüzyıl, diğeri ise Osmanlı döneminin özelliklerini göstermektedir. Kesme taştan, duvar örgülü yapılar, kubbe örtülüdür. Kubbeler sonradan sac ile kaplanmıştır. Türbelerin kimlere ait olduğu bilinmemektedir.
43.01.DK.10-11
Enlem : 39.047319 -Boylam : 29.856793