GÖLBAŞI CAMİİ ÇEŞMESİ
Gölbaşı Köyü Camii’nin duvarında yer alan çeşme, mermer yalaklı, altı kartuş içinde sülüs yazı kitabeli, mermer alınlıklı bir çeşmedir. Alınlığında çiçek rozetleri ve kemer ayaklarında bitkisel bezeme görülür.
43.02.DK.02
Enlem : 39.179021 -Boylam : 29.957495