ÇUKUR SOKAK KONUT
Eski Gediz, Kurtuluş Mahallesi, Çukur Sokak’ta yer almaktadır. 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Ayrık, orta sofalı plan tipine sahiptir. İki katlı, ahşap karkas arası kerpiç dolgu tekniğiyle yapılmış, kırma çatılı, alaturka kiremit ile kaplıdır. Üst katta paralel çıkma bulunmaktadır.
43.07.SM.107
Enlem : 39.044261 -Boylam : 29.415346