BALIKLI (ŞEYH MUSLİHİDDİN EFENDİ)TEKKESİ
Kapanderesi Sokak’ta, Balıklı Hamamı'nın güneyindedir. 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın başlarında yapılmıştır. 17. yüzyılda Şeyh Muslihiddin’in Halveti tekkesi olarak kullanılmıştır. Kütahya'da Türk Devri Mimarîsi içinde özel yere sahiptir. Kare planlı, yüksek kasnaklı merkezî kubbeyle örtülü, yanlarda tonozlu iki mekân ve güneyde tonoz örtülü mescit bölümünden oluşur. Moloz taş, kesme taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.
43.00.DK.56
Enlem : 39.419987 -Boylam : 29.978641