BÜYÜK SAKA CAMİİ
Şam-İstanbul kervan yolu üzerinde yer alan yapı, Anadolu Beylerbeyi Cafer Paşa tarafından 1579 yılında yaptırılmıştır. Cami moloz taştan, yer yer kesme taştan inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı ve tonoz örtülüdür. İçindeki kalemişi süslemeler 1920 yılında yaptırılmıştır.
43.00.DK.158
Enlem : 39.369948 -Boylam : 30.136557