GÜMÜŞEŞİK TEKKESİ (ŞEYH BUHARİ TÜRBESİ)
2 no.lu Gümüşeşik Sokak’tadır. Yapım yılı hakkında kesin bilgisi bulunmayan tekke, iri moloz temeller üzerine, kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Avlu içinde, kare bir havuz, mermer fıskiyesi, su kanalı ve çevreye dağılmış mezar taşları görülmektedir. Türbede bulunan sandukalar içinden biri, Şeyh Buhari'ye aittir.
43.00.DK.90
Enlem : 39.416410 -Boylam : 29.986560