KÜÇÜK BEDESTEN
Kavaflar Çarşısı Sokak'taki yapı, kesin olmamakla birlikte 14. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Dikdörtgen planlı, kemer ve köşelerde kesme taş, üst örtüde tuğla, sıklıkla da moloz taş kullanılmıştır. Geniş bir alanın iki kenarında karşılıklı dörder dükkân ve nişler bulunmaktadır. Dükkânlar, birbirlerinden bağımsız halde, ahşap camekânla kapatılmıştır. Bedestenin orta kısmı ise geniş ve yüksektir.
43.00.DK.33
Enlem : 39.419916 -Boylam : 29.976157