KÜÇÜK HAMAM
Cumhuriyet Caddesi’ndedir. Bir kısmı 15. yüzyıl başlarında Germiyanoğlu II.Yakup Bey'in subaşısı Hisar Bey tarafından yaptırılmıştır. Hisar Bey'in oğlu, 1484 yılında, kadınlar bölümü ilâve ederek çifte hamam durumuna getirmiştir. Büyük kubbeli soyunmalık bölümünün duvarları geniş nişler ve kemerlerle ayrılmıştır. Soyunmalığın güneyinden ılıklığa ve sonra sıcaklığa geçilmektedir. Kare bir mekân olup, kubbeye geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır.
43.00.DK.77
Enlem : 39.418091 -Boylam : 29.981619