MOLLA BEY KÜTÜPHANESİ
Balıklı Caddesi'ndedir. Kütahya Mütesellimi Halil Kâmili Ağa tarafından 1831-1832 yıllarında, namaz vakitlerinin öğrenilmesi için yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, kesme taştan yapılmıştır. Güney duvarı sağır olup, içerisine batısındaki küçük bir kapıdan girilmektedir. Kuzey tarafındaki üç kenarlı cephede her kenar plasterlere dayanılarak yuvarlak kemerli, ince uzun dikdörtgen pencereler yer almaktadır. Muvakkithanenin ortasında ise oval bir kubbe bulunmaktadır.
43.00.DK.39
Enlem : 39.420651 -Boylam : 29.977581