ŞEYH SALİH EFENDİ TEKKESİ
Molla Bey Camii'nin yanında yer alan Tekke, Kütahya'da ayakta kalabilmiş, geç devir tekke mescitlerin en önemlilerindendir. 1854 yılında Hacı Haliloğlu Şeyh Salih tarafından Halveti Mesudiye Tekkesi olarak yaptırılmıştır. Şeyh Salih, tekkenin ilk postnişinidir. Tekkenin son Şeyhi 1936 yılında ölen Şeyh Bekir Efendi'dir. Bu nedenle 'Bekir Efendi Tekkesi' diye de anılır. Mescit ve türbe kısımlarından oluşmaktadır.
43.00.DK.40
Enlem : 39.420475 -Boylam : 29.977923