SEYİTÖMER TÜRBESİ
Seyitömer beldesinde kömür çıkmasından dolayı bugünkü belde merkezine taşınan türbe, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Şeyh Ömer Hazretleri Türbesi olarak geçmektedir. Seyit Ömer’in 1200-1300’lü yıllarda, Osmanlı’nın kuruluş döneminde yaşadığı düşünülmektedir. Aynı dönemde Şeyh Edebali gibi uç bölgesinde bulunması, fetihte şeyhlerin rolü düşünülünce ayrı bir önem arz etmektedir. Yapının mimarîsi yenidir.
43.00.DK.168
Enlem : 39.614061 -Boylam : 29.890832