SAMANPAZARI HAVA PANORAMA
Enlem : 39.420561 -Boylam : 29.975456