BODRUM SOKAK AVLULU KERPİÇ EV-1
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Bodrum Sokak'ta yer alan ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen yapı, üç katlıdır. Ahşap karkas arası kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Üst örtüsü beşik çatı tarzında olup, alaturka kiremit ile kaplıdır. Yapının arka cephesinde yüksekliği ara kat tavan seviyesine eşit, ahşap arası tuğla malzeme kullanılarak yapıya ek yapı inşa edilmiştir.
43.00.SM.163
Enlem : 39.424855 -Boylam : 29.970086