DEFTERDAR KONAĞI
Sultanbağı Mahallesi'nde, 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen yapı, üç katlıdır. Bazı kısımlarında taş kullanılmışsa da çoğunlukla ahşap çatkılı kerpiç dolgulu duvarlara inşa edilmiştir. Üst örtüsü beşik çatılı alaturka kiremitle kaplıdır. Alt kat, plan bakımından geçit, boşluklar ve depolardan; asma kat çok sayıda odadan oluşmakta, üst kat ise açık sofalı dört odalı, iki köşklü plan tipindedir.
43.00.SM.158
Enlem : 39.415480 -Boylam : 29.973291