İRVASA KONAĞI
Germiyan Caddesi'nde yer alan ve 19. yüzyıla tarihlenen yapı haremlik, selamlık esasına uygun olarak inşa edilmiş olup, haremlik kısmı altında bulunan bodrum katıyla birlikte dört katlı, avlulu, kerpiç ev şeklinde inşa edilmiştir. Üst örtüsü beşik çatıyla örtülü olup alaturka kiremitle kaplıdır. Katlar arasında küçük plan farkları olmasına rağmen iç sofalı plan tipindedir.
43.00.SM.152
Enlem : 39.421634 -Boylam : 29.978902