ESKİ ÇAMAŞIRLIK-3
Kalkan Beldesi’nde yer almaktadır. Tek katlı, giriş kısmı açık, kırma çatılı, alaturka kiremit ile kaplıdır. Zamanla yok olmaya yüz tutmuş çamaşırlık, geleneksel kültür bakımından önemli bir örnektir. Yapı, günümüzde işlevini yitirmiştir.
43.10.DK.30
Enlem : 39.081006 -Boylam : 29.063065