GÖKÇELER TÜRBESİ
Gökçeler Köyü'ndedir. Eğimli arazide konumlanan türbe, kare planlı, subasman seviyesine kadar moloz ve kesme taştan yapılmıştır. Dış cephe duvarları almaşık tekniğinde, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş olarak inşa edilmiştir. Türbe içinde iki adet mezar bulunmaktadır. Üst örtüsü kırma çatılı, Marsilya kiremit ile kaplıdır. Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Mimarî özelliklere göre, 14. - 15. yüzyıllara tarihlenmektedir.
43.10.DK.17
Enlem : 39.091408 -Boylam : 29.007060