ÖRENLİ KÖYÜ CAMİİ
Örenli Köyü’nde yer almaktadır. Kare planlı, subasman seviyesine kadar taş, diğer kısımlar kerpiç duvarla örülmüştür. Üst örtüsü kırma çatılı, Marsilya kiremit ile kaplıdır. Eskiden, bugün bodrum olan alt katı cami olarak kullanılan yapı, 1953 yılında çatısı kaldırılıp beden duvarları üzerine üst kat ilâve edilerek bugünkü görünümüne ulaşmıştır. Caminin iç süslemeleri dikkat çekicidir.
43.10.DK.19
Enlem : 39.200117 -Boylam : 28.891725