YAĞILLAR KÖPRÜSÜ
Köprü, Yağıllar Köyü’nde, Simav Çayı üzerinde yer almaktadır. Geç Osmanlı dönemine tarihlenmektedir. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda olan köprü, tek gözlü, yuvarlak kemerli olup, kemer yayı düzgün kesme taştan, diğer kısımları ise düzensiz bir şekilde yapılmıştır. Yer yer devşirme mimarî parçaların kullanıldığı görülmektedir.
43.10.DK.18
Enlem : 39.164731 -Boylam : 28.751510