MOYMUL YUKARI CAMİ
Derecik Sokak'ta yer almaktadır. Kesme taştan inşa edilmiş yapı, 1950 yılına tarihlenmektedir. Son cemaat yeri iki katlıdır. Şadırvanı bulunmaktadır.
43.12.DK.45
Enlem : 39.552188 -Boylam : 29.477251