ŞABAN DEDE TÜRBESİ
Tavşanlı, Çukurköy Mahallesi'nde yer alır. Yapı, Geç Osmanlı dönemine tarihlenmektedir. Türbe içinde bir adet mezar bulunmaktadır. Kesme taş duvarlı, kiremit çatılıdır. Tepelik ve ormanlık bir arazi üzerinde yer alan türbenin çevresinde başka bir yerleşim yoktur.
43.12.DK.65
Enlem : 39.534433 -Boylam : 29.541493